سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

زمین فروشی در گرمابسرد دماوند با قیمت مناسب

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سنجد گرمابسرد

خواص دارویی             درختی کم آب  باز دهی بسیار بالا  و  میوه ی آن خواص دارویی داردبسیار خوش مزه برای درمان کم خوابی بسیار مفید است    در این  روستای خوش آب هوا زمین فروشی هر متر  15000تومان   به بالا  بازدید از این روستا ضرری ندارد  راه آسانتر تماس با شماره 09126448460 حسن بوربوری در خدمت شما


سر گذشت مکه رفتن حاجی تقی

شنیدم سر گذشت حاج تقی را         که پیاده کرده زیارت اوبقی را

سر راهش گرفتن چند حرامی          بزد بر دست دزدان ضربانی

گذشتندو    برفتن   بر  زیارت                طواف کعبه کردندو عبادت

میان کاروان   یک   کهنه مردی        حاجی تقی تو هرگز بر نگردی

 سر راهت هرامی هست بسیار     شده برگشت تو بسیار دشوار

حاجی تقی گفتش ای مرد دانا         بیاندیش چاره ای هستی توانا

بگفتا کهنه مرد که چاره ای هست        برای تو تحمل کردش سخت

تو را   باید  سر و   رو   بتراشی           به تازیانه   تنت  را   بخراشی

یکی   کهنه  لباسی  را بپوشی          مثال   نوکران     کاروان    شی

سر  روی  حاج تقی  را  تراشیدن          به تازیانه  تنش  را خراشیدن

رسیدن   بر   حصار   آن    دزدان           حاجی تقی پناهش برد به یزدان

حرامی که شکسته بود دستش      از کار حاج تقی بود خیلی سختش

تمام کاروان را جستجو   کرد           به دنبال تقی  هی  پرسجو کرد

بگفتا که شباهت مثل این بود         ولی این نوکر است او روی زین بود

مرد دانا تقی را هی صداکرد           به  ای طرفند ز   دزدانش جدا کرد

چرا زانوی   اشتر   را    نبستی         مگر نانت نمیدم   خیلی سستی

فریب خوردن حرامیان از این کار        طرفند کهنه مرد شد چاره ی کار

کمک  کاروان   یاری    خداوند              حاجی تقی رسید شهر دماوند

خیرالحاج حاجی شد سلامت برگشت    حرامی همچنان دنبالش میگشت


به سلامتی مادران دروغ گو

مردی پسری کوچک داشت همسرش فوت کرد  دوباره ازدواج کرد  بعد چند مدت ار پسرش پرسید فرق این مادر با مادر قبلی چیه  پسرک با چهره ی معصومش جواب داد مادر قبلی دروغگو بود مرد با تعجب پرسید چطور مگه کودک جواب داد  مادر قبلی میگفت اگه شیطنت کنی از غذا خبری نیست  اما من همچنان شیطنت میکردم و اون موقع غذا که میشد مرا صدا میزد  اما این مادر  همان حرف را به من زد ومن اعتنا نکردم الان دو روزه که گرسنه ام واز غذا خبری نیست  باز هم به سلامتی مادران دوروغگو


فروش +زمین + گرمابسرد+دماوند

 سلام سال خوبی را برای شما بازدید کننده محترم آرزومندم   در صورتی که تمایل به خرید زمین در روستای خوش آب هوای  روستای گرمابسرد  واقع در شهرستان دماوند را دارید جهت  دریافت اطلاعات و موقعیت زمینهای این روستا با شماره   09126448460 تماس بگیرید هفت روز هفته  بوربوی در خدمت شما