سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمین فروشی در گرمابسرد دماوند با قیمت مناسب

صفحه خانگی پارسی یار درباره

به سلامتی مادران دروغ گو

مردی پسری کوچک داشت همسرش فوت کرد  دوباره ازدواج کرد  بعد چند مدت ار پسرش پرسید فرق این مادر با مادر قبلی چیه  پسرک با چهره ی معصومش جواب داد مادر قبلی دروغگو بود مرد با تعجب پرسید چطور مگه کودک جواب داد  مادر قبلی میگفت اگه شیطنت کنی از غذا خبری نیست  اما من همچنان شیطنت میکردم و اون موقع غذا که میشد مرا صدا میزد  اما این مادر  همان حرف را به من زد ومن اعتنا نکردم الان دو روزه که گرسنه ام واز غذا خبری نیست  باز هم به سلامتی مادران دوروغگو